Библиотеката // The Library

Feminism for the 99%

Download: https://all-med.net/pdf/feminism-for-the-99/

This is a manifesto for the 99 percent. Unaffordable housing, poverty wages, inadequate healthcare, border policing, climate change—these are not what you ordinarily hear feminists talking about. But aren’t they the biggest issues for the vast majority of women around the globe?

Manuel de resistance feministe

Политики на булото: Забраната на ислямските забрадки във френски обществени училища // Джоан Уалах Скот
What is a woman? And Other Essays // Toril Moi

Sexual practice, textual theory: Lesbian cultural criticism

An anthology of lesbian criticism introduces the full range of lesbian theory and criticism and features selections from such noted authors as Bonnie Zimmerman, Carolyn Allen, Diane Swanson, and others.

Равнопоставеност на половете в политиката: Българският опит

Глобалната Жена: детегледачки, домашни помощнички и секс работнички в съвременната икономика
Making her up: Women’s magazines in Slovenia

Теория през границите: Въведение в изследванията на рода.

Милена Кирова, Корнелия Славова
Сборникът „Теория през границите“ е първата книга от български авторки, която въвежда системно теорията и проблематиката на рода (Gender Studies). Заедно с това тя предлага и откривателски наблюдения върху конкретни проблеми с помощта на тази модерна методология.

Моралният Тормоз: Перверзното насилие във всекидневието

The Xenofeminist Manifesto: A politics for alienation // Laboria Cubonics

Writing Women’s History // ed. Michelle Perrot

Mask off: Masculinity Redefined // JJ Bola

WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: